Hoe neem je de positieve aspecten mee?

— 15 april 2020

Werk jij nu vooral vanuit huis? Naast alles wat deze crisis van ons vergt, hoor en lees ik ook over de positieve ervaringen. Misschien herken je ze wel. Bijna geen reistijd meer, korte overleggen, de rust om iets uit te werken, focus en meer betrokkenheid, bij ’t werk, de ander en ‘t gezin.

Stel dat je een paar van die veranderingen wilt doorzetten naar de tijd-na-nu, hoe doe je dat dan? Over de houdbaarheid van onze aanpassingen zijn de meningen flink verdeeld. Er zijn voorbeelden waarbij mensen al na drie dagen zoveel voordeel hadden ervaren dat hun patroon voorgoed veranderd was. Maar we kennen ook alle goede voornemens die meestal als sneeuw voor de zon verdwijnen.

In dit stuk beschrijf ik hoe je de positieve aspecten mee kunt nemen naar elke volgende fase. Door stil te staan bij wat werkt en de positieve aspecten te verstevigen. Deze ommezwaai biedt ons namelijk de kans om routines tegen het licht te houden. Om dat waar we niet in geloofden uit te proberen. En om patronen te veranderen die tot nu toe onwrikbaar leken te zijn. We hebben nu de kans om draagvlak te ontwikkelen voor wat werkt!

 

leiderschap begint bij bewustzijn

Bewustzijn helpt je namelijk om nieuw gedrag in te bedden. Het meer je je nu bewust bent van wat je precies anders doet én van wat dat ‘anders’ je brengt, hoe beter je de afweging kunt maken wanneer er weer meer te kiezen valt.

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is ál het overleg wat nu vanuit huis plaatsvindt. Voor mij was ’t een uitzondering, tot nu toe. Ik coachte wel via Skype maar gaf de voorkeur aan ‘live’. En misschien blijft dat voor een deel ook zo, maar wat let ons om bijvoorbeeld een tussentijds evaluatiegesprek wel via een videoverbinding te voeren? Dat wat tot voor kort niet eens als mogelijkheid in beeld was, is dat nu wel.

 

stap 1: vraag!

Als je met je team actief wilt werken aan blijvende verbetering dan vergt dat nu aandacht. De eerste stap hierin is bewustwording, en dat kan je stimuleren met een vraag naar de positieve ervaringen.
Vraag ze eens om in gedachten de dag langs te gaan. Wat doen ze anders dan voorheen?Wat daarvan helpt hen? Op welke manier helpt dat precies? En in hoeverre kunnen ze dit blijven doen wanneer er weer meer bewegingsvrijheid ontstaat? Door uit te wisselen binnen je team horen mensen ook wat iemand anders heeft opgemerkt.
En let op: wees alert op automatismen als ‘straks kan dit natuurlijk niet meer’. Vraag daarbij even door: ‘O ja? Wat maakt dan dat het niet meer zo zou kunnen? Is dat echt zo?’

 

stap 2: kies!

Want bewuste keuzes maken is de tweede stap op weg naar een nieuw patroon. Als we dit echt goed vinden, als we het belangrijk vinden dat …, dan gaan we dat inbedden in onze manier van werken. Oók als er straks allerlei krachten blijken te zijn die ons verleiden om terug te vallen op het oude.

Probeer een zo compleet mogelijk beeld te krijgen bij de positieve aspecten; onderzoek wat het je brengt op praktisch, emotioneel en relationeel vlak. Beschrijf zo precies mogelijk wat je waardeert aan deze nieuwe routine. Hoe beter je deze nieuwe ervaringen inbedt in je geheugen, hoe waarschijnlijker het is dat je straks een andere keus maakt dan voorheen.

Laat ieder zich voorstellen hoe dat dan straks gaat. Maak je, zo precies mogelijk, een voorstelling van wat je dan doet, heel praktisch, stap voor stap. Kijk naar wat daarbij komt kijken: is er misschien nog iets nodig qua middelen of afspraken? Beleef wat het je brengt: beschrijf de ervaring heb je al hebt opgedaan en wilt doorzetten. En misschien zijn er mensen die van deze aanpassing op de hoogte moeten zijn? Informeer hen alvast en overleg over hun aandeel hierin.

 

stap 3: neem de verantwoordelijkheid, ieder voor zich!

Met andere woorden: neem de verantwoordelijkheid om de nieuwe manier te doordenken en te regelen. Dat is stap 3 in dit proces. Moedig elkaar aan en biedt support wanneer ideeën onder druk komen te staan of voornemens afkalven in de waan van de dag. Veel succes!

Wil je sparren of zoek je support? Bel of mail me.