Wat als je hele team ineens op de rem trapt?

— 13 september 2019

Stel, je geeft leiding aan verandering. Er is enorm hard gewerkt aan de implementatie van een nieuw proces. Ieders expertise is uitgenut, mensen zijn heel nauw betrokken bij wat er nu staat. Maar hoe dichter je bij de startdatum komt, hoe meer bezwaren en twijfel je team opwerpt. Het lijkt wel of iedereen op de rem gaat staan!

En jij voelt ongeduld. Wat is dit nou, en waarom zijn deze bezwaren niet eerder op tafel gelegd? Hoe serieus moet je het eigenlijk nemen?

 

HOE GEEF JE HIER LEIDING AAN?

Jij wilt met de nieuwe werkwijze van start. Je gelooft erin en je hebt toezeggingen gedaan. Het gaat de organisatie veel tijdswinst en meer overzicht opleveren, zodat lopende processen beter beheersbaar worden.

Natuurlijk zal er de eerste dagen wel wat bijgesteld en aangepast moeten worden. Uitzonderingen die niet voorzien waren en waarin je moet improviseren. Dat is niet meer dan logisch en je hebt de mensen die dat kunnen. Maar als je het niet probeert kom je ook niet te weten wat er nog verbeterd moet worden, toch?

Wat gebeurt hier dan eigenlijk in je team? Wat maakt dat mensen niet goed verder lijken te durven of meer tijd nodig (denken te) hebben? Blijkbaar wordt het nu, met de start in zicht, spannend.

 

ONS ONBEWUSTE HOUDT NIET VAN ONZEKERHEID

Er is een groot beroep gedaan op ieders expertise, en nu gaat blijken of het werkt, of het klopt. Dát maakt het spannend: je stapt uit de fase van bedenken, ontwikkelen, bijstellen en bouwen over naar ‘het echie’. En mensen willen het heel graag goed doen …

Belangrijk om dat te doorzien, want het is nu afhankelijk van jouw houding en gedrag waar de spanning toe leidt.

Realiseer je dat het voor veel mensen eng is om een nieuwe weg in te slaan. Ze missen zekerheid. Ze voorzien dat er momenten gaan zijn waarop ze niet weten hoe het verder moet en dat voelt niet fijn.

Ons onbewuste spoort ons dan aan om te blijven waar we zijn, om af te zien van risico’s. Die drang is zo groot dat we vaak bij het bekende blijven, zélfs wanneer de huidige situatie niet oké is!
Dus ook al begrijpen ze (op rationeel niveau) best wat de volgende logische stap is, de angst om de fout in te gaan, de situatie niet meester te zijn, houdt hen vast.

 

KAN JIJ EEN SECURE BASE BIEDEN?

Wat is er nodig om je mensen hier doorheen te helpen? Wanneer jij werkt vanuit een basishouding van vertrouwen in de kundigheid van je mensen, en hen met respect benadert wanneer blijkt dat er nog aanpassingen nodig zijn, zullen mensen van start willen, ondanks de spanning.

Ze zijn namelijk ook nieuwsgierig naar de resultaten en weten best dat er nog best iets te verbeteren zal zijn. Vanuit vertrouwen ontstaat het geloof dat ze samen best een oplossing zullen vinden voor wat zich voordoet.

Spanning slaat om in niet-doen, in niet van start willen, in ontwijkend gedrag, wanneer de situatie in het team niet veilig is. Wanneer tegenvallers toegedekt moeten worden omdat ze je positie in gevaar brengen. Wanneer mensen persoonlijk de schuld krijgen. Wanneer mensen ‘van het project afgehaald worden’ en niet de gelegenheid krijgen om vergissingen te herstellen.

 

ZOEK DE VERBINDING

Wil je een team met lef, dat dingen aangaat waarvan de uitkomst niet zeker is, een groep die durft en waarin iedereen graag inbrengt waar ie goed in is, wees dan open naar elkaar. En geef daar als teamleider het voorbeeld in.

Wees open over je ambitie en wees helder over waar je twijfels zitten. Respecteer de expertise van de ander. Daag ‘m uit om nog een stapje verder te gaan en respecteer het als ie grenzen aangeeft.

Wees open over wat haalbaar is. Stel je doelen hoog maar zorg dat je ze kunt realiseren. Zodat er straks iets te vieren is, iets om trots op te zijn: een beloning voor lef en inspanning.

 

JEZELF ONTWIKKELEN TOT SECURE BASE LEIDER?

Bel me direct voor de mogelijkheden: 06 839 03034