Werken met je intuïtie, kan dat?

— 1 november 2019

Soms zit je in overleg en lijkt alle aandacht te gaan naar iets wat níet op de agenda staat. Iets wat niet benoemd wordt. Je krijgt het gevoel dat er in de onderstroom dingen om aandacht vragen. Maar je kunt het niet precies duiden. Is dat intuïtie?

Herkenbaar? Dagelijkse kost zelfs? Wat doe je ermee? Benoem je wat er gebeurt, of bedenk je jezelf wel twee keer?

Misschien vind je dat je niet zomaar iets kunt aankaarten, alleen op basis van een gevoel. Ben je graag zeker van je zaak of vind je het fijn om te kunnen onderbouwen wat je zegt. Maar nu zijn er nog geen feiten, is er nog geen data. Kan je, als professional, dan toch op je gevoel afgaan?

 

de betekenis van je gevoel

Vrijwel geen enkele opleidingen traint ons om ons gevoel te duiden. Je leert niet werken met wat je aanvoelt, met wat je intuïtie je aanreikt. Sterker nog, we wantrouwen die signalen vaak een beetje, hebben geleerd dat we rationeel moeten blijven. Dus wachten we vaak op uitsluitsel terwijl we eigenlijk al weten dat er iets is. Al hebben gemerkt dat er iets speelt. We wachten op feiten, op bewijs. En eigenlijk verspelen we tijd, verliezen we momentum.

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honours the servant and has forgotten the gift.” – Albert Einstein

We zijn zó gewend om te vertrouwen op ons denkvermogen dat we het moeilijk vinden om andere signalen serieus te nemen. Maar de waardering voor onze ratio laat een wezenlijk deel van ons potentieel onbenut. Ons onbewuste weet namelijk heel snel of iets klopt, ja of nee. Het baseert zich op alle levenservaring die er is en komt razendsnel tot een standpunt. Intuïtief weten we vaak al hoe het zit.

 

zo maar je intuïtie volgen?!

Is dit dan een pleidooi om ‘zo maar’ je intuïtie te volgen? Nee. Ik denk dat juist de combinatie van intuïtie én ratio ons sterk maakt. De snelheid en de sensitiviteit van je intuïtie, in combinatie met de logica en de analytische kracht van je denken, brengt je bij je volle potentieel.

Intuïtie weet de weg; het is ons vermogen om gevoel, geluid, geur, beeld en herinnering te combineren tot een helder signaal.

Als je wilt leren werken met je intuïtie, geef dan eens aandacht aan wat er in je omgaat. Nu, bij het lezen van dit stuk of in de interactie met anderen. Wat neem je waar? Welke signalen zijn er? Ben je geboeid of is er onrust? En waar merk je dat aan? Gebruik je oren, je ogen, maar ook de sensitiviteit van je lijf.

 

wij weten

Wat dat laatste betreft: denk maar aan het voorbeeld van een gesprekspartner die te dicht bij je komt staan. Je lijf geeft aan dat het niet klopt, en jij weet uit ervaring dat een stapje terug helpt. Die afstand tast je af, er is geen vaste maat voor. Je logica kan die afstand niet bepalen, maar toch weten we wat juist is.

Zet dan – heel bewust – je denken in, om te begrijpen wat je intuïtie aangeeft. Om de juiste woorden te vinden of een goede timing te kiezen. Om de keuze te toetsen waar je hart naar uit gaat. En om te vragen of dat wat jij opmerkt ook door anderen herkend wordt.

Dat is werken met je intuïtie namelijk. Onder woorden brengen wat er speelt. Gaan zien hoe dat invloed heeft op het onderwerp of de samenwerking. En bezien of dat is wat je wilt. Of dat helpt om tot mooie resultaten te komen. En of het helpt om het beste uit een ieder naar boven te brengen.

 

da’s wel spannend …

Misschien is dat spannend. Zijn we bang om niet serieus genomen te worden. Maar wanneer je leert werken met je intuïtie zal je merken hoe waardevol en effectief het is, en hoeveel stevigheid en vertrouwen het biedt.

Wil je aan de slag? Of overleggen of mijn aanpak iets voor je is? Bel of mail me gerust!