Teamontwikkeling

Teamontwikkeling gaat over het samensmeden van een groep mensen. Over het door-ontwikkelen van een bestaande groep tot een hecht team. Of over het weer in beweging brengen van vastgelopen teams.

 

Hoe maak je van een groep individuen een hecht geheel dat elkaar versterkt, plezier heeft en tot resultaten komt?

Met welke vraag jij ook zit: teamontwikkeling, teamcoaching is maatwerk. De tijdsduur, intensiteit en inhoudelijke accenten bepalen we samen, op basis van vraag en urgentie. En stellen we zo nodig onderweg bij, wanneer nieuwe inzichten en ervaringen daar aanleiding voor geven.

Herzien maakt daarbij gebruik van ruim 20 jaar ervaring in profit en non-profit organisaties, in uitvoerende en management-posities. Dat maakt dat ik makkelijk schakel tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Ik begrijp snel wat er speelt en spreek de taal.

Ik gebruik werk en onderzoek van anderen graag als inspiratiebron. Van Patrick Lencioni, Amy Edmondson, George Kohlrieser en veel Nederlandse collega trainers is veel te leren. Je leest hieronder iets meer over wat hun werk voor ’t mijne betekent.

 

over teams en de voorwaarden voor teamontwikkeling

We zeggen vaak: een team is een groep mensen met een gezamenlijk doel, die samen zaken voor elkaar krijgt.
Maar een team gaat pas echt samenwerken wanneer óók ieders belangen geborgd zijn, en er een gedeelde ambitie is rond de manier waarop dat gezamenlijke doel bereikt gaat worden. Hoe we daarbij met elkaar omgaan, vanuit respect en oprechte waardering voor ieders eigenheid, is bepalend voor de mate waarin het team succesvol kan zijn.

Aspecten als relatie en proces zijn voor mij net zo belangrijk als de meer praktische zaken als organiseren, plannen, meten en besluitvorming.

Ze worden makkelijk over het hoofd gezien, of lastig gevonden; dan hopen we maar dat ’t vanzelf goed komt. Wat zelden zo is. Ga er maar vanuit dat de angel hier zit, wanneer het in je team ‘niet klikt’.

Herkenbaar? Stem even af wat Herzien voor je kan betekenen: bel of mail!

 

inspiratie voor teamcoaching

Zoals hierboven al genoemd: naast eigen ervaring vormt het werk van een aantal mensen inspiratie voor ’t mijne.

Van Patrick Lencioni ‘leen’ ik zijn vier voorwaarden om tot resultaat te komen. Het zijn tegelijk ontwikkelstappen voor de teamleden én voor het niveau van samenwerken:

  • vertrouwen, in jezelf én anderen
  • de kunst om het oneens te durven zijn op de inhoud en ‘m in dialoog naar een hoger plan te brengen
  • commitment aan het team en de opgave (en de wijze waarop je samen tot commitment komt!)
  • verantwoordelijkheid nemen en het vermogen om elkaar in de race houden.

Onderzoek van Amy Edmondson laat ons het belang van vertrouwen zien. Openheid, veiligheid, om te allen tijde te kunnen zeggen wat er speelt, initiatief te nemen, kritische vragen te blijven stellen, support te vragen en elkaars expertise te zien. Gelijkwaardige deelnemers, waarbij de een het ene, de ander het andere bijdraagt. Zodra deze dynamiek dooft komt de beweging in belemmerende patronen terecht.

George Kohlrieser vertelt ons over het belang van een secure base. Voor teamleiders zijn in zijn werk prima principes te vinden om het beste uit je team te leren halen. Maar ook voor teamleden onderling gelden zijn uitgangspunten voor support én uitdaging om elkaar te helpen groeien.

Systemisch werk tenslotte, kan helpen om inzicht te krijgen in de dynamiek van een team. Waar stokt het, wat brengt een ieder mee, welke ervaringen spelen een rol in het gedrag, wat of wie representeert een collega op onbewust niveau? Het maakt zichtbaar wat voorheen niet gezien (maar vaak wel gevoeld) werd, zodat er ontwikkeling mogelijk is.

 

actuele ontwikkelingen

Bijzonder is nu dat teams steeds vaker ad hoc, onder druk en heel adequaat moeten kunnen functioneren.

De kaders zijn summier, voorbeelden ontbreken, de samenstelling van het team wisselt zelfs onderweg. Er is geen tijd om elkaar te leren kennen, geen tijd voor rituelen die helpen de basis te leggen.

Deze omstandigheden vereisen dat zelfkennis en de skills om te communiceren en te presteren, binnen en met de groep, al aanwezig zijn. Wil je daar (ook) op individuele basis mee aan de slag, kijk dan ook eens bij mijn zelfleiderschapsprogramma’s.

 

overleggen wat mogelijk is?

Ik kijk graag met je mee, naar wat er speelt en naar wat er nodig is. Meestal kan ik snel schakelen en vlot iets inplannen. Bel even, dan kom je verder!